طی حکمی از سوی فدراسیون ورزشهای رزمی ج.ا.ایران استاد امیر فرکیش از مربیان فنی و با اخلاق تانگ سودو به عنوان نماینده تانگ سودو استان هرمزگان معرفی و منصوب شد. استاد امیر فرکیش شاگرد مستقیم استاد سهراب زاده و استاد دومنیک جیکوبه رئیس سازمان بین قاره ای و همچنین استاد کوونگ چونگ از کره جنوبی است که با کارنامه موفق و درخشان از سوی استاد سهراب زاده ریاست تانگ سودو ایران به عنوان نماینده تانگ سودو استان هرمزگان معرفی ومنصوب شده است. ضمن آرزوی سلامتی برای این استاد عزیز برای همه نمایندگان پرتلاش تانگ سودو ایران آرزوی موفقیت و تندرستی داریم.