استاد محمدرضا رمضان نیا سرپرست تیم مورتال تانگ سودو  قهرمان نامی دفاع شخصی تانگ سودو ایران که همیشه در مسابقات قهرمانی تانگ سودو کشور و دیگر سبکهای رزمی مقام اول را کسب می نمود از سوی کمیته فنی تانگ سودو کشور بعنوان مسئول کمیته دفاع شخصی تانگ سودو کشور انتخاب و معرفی شد. شایان ذکر است استاد رمضان نیا ورزش رو از کودکی در سنین 15 سالگی نزد استاد سهراب زاده بنیانگذار تانگ سودو در ایران شروع نمود و اکنون در کارنامه خود قریب به 10 مدال ارزشمند کشوری در سبکهای کره ای و تانگ سودو  در بخش های مبارزات آزاد و دفاع شخصی و سلاح های سرد را دارد.برای ایشان و دیگر مسئولین تانگ سودو ایران عزیز اسلامی آرزوی سلامتی و موفقیت را داریم.