سومین استاژ فنی سراسری تانگ سودو کشور تحت پوشش فدراسیون ورزشهای رزمی ج.ا.ایران و با همکاری هیات ورزشهای رزمی استان گیلان با حضور ریاست محترم سبک، مسئول و اعضای کمیته فنی و همه نمایندگان تانگ سودو ایران در تاریخ های 28و29 مردادماه 1395 در استان گیلان شهرستان صومعه سرا برگزار خواهد شد. لذا همه نمایندگان و مربیان جهت اطلاع و حضور در این رویداد با مرکز سبک یا استاد پویا علی نژاد(09370355428) نماینده محترم تانگ سودو استان گیلان تماس بگیرند.