پس از مشخص شدن اعضای جدید کمیته دفاع شخصی فدراسیون جهانی تانگ سودو مودوکوان کره جنوبی این بار استاد سهراب زاده از ایران بعنوان عضو این کمیته و مسئول کمیته دفاع شخصی در کشور عزیزمان ایران و مسئول استعدادیابی مربیان و هنرجویان تانگ سودو از سوی فدراسیون جهانی معرفی شد تا  با حضور در استاژها و سمینارهایی که توسط فدراسیون جهانی تانگ سودو در کشورهای مختلف برگزار می گردد از بین مربیان و هنرجویانی که شرکت می کنند پس از ارزیابی آنها را به فدراسیون جهانی معرفی نماید تا کمیته منتخب دفاع شخصی فدراسیون جهانی تانگ سودو هر دوسال یکبار با حضور 50 عضو در فستیوال های فصلی کشور کره جنوبی جهت معرفی هنر رزمی تانگ سودو شرکت نماید. این موفقیت بزرگ را به همه نمایندگان، مربیان و اعضای خانواده تانگ سودو ایران تبریک می گوییم.