طی حکمی از سوی استاد محمد گلستانی مسئول کمیته فنی تانگ سودو کشور استاد رضا توکلیان از مربیان خوب و  نمونه و با اخلاق تانگ سودو استان تهران به عنوان عضو کمیته دفاع شخصی تانگ سودو کشور معرفی و منصوب شد، استاد رضا توکلیان که ورزشهای کیوکوشین و دفاع شخصی را در کارنامه خود دارد با همه هنرجویان و اعضای باشگاه های خود در سطح تهران به خانواده بزرگ تانگ سودو ملحق شد. ضمن تبریک به ایشان برای همه مربیان عزیز و پرتلاش تانگ سودو کشور آرزوی موفقیت و تندرستی داریم.