روابط عمومی سبک گیلان یکشنبه 22 فروردین 1395 09:54 ب.ظ نظرات ()


کمیته حقوقی سبک تانگ سودو ضمن هماهنگی با فدراسیون ورزشهای با افراد متخلفی که بخواهند بدون مجوز با نام تانگ سودو فعالیت نمایند برخورد قانونی خواهد نمود. جدیدا مشاهده شده است افرادی با نام نماینده فدراسیون بین المللی و یا جهانی در ایران و یا دیگر عناوین در حال تبلیغات سبک تانگ سودو هستند. کمیته حقوقی سبک تانگ سودو اعلام میدارد طبق تصمیم کمیته حقوقی و ریاست محترم فدراسیون ورزشهای رزمی حاج آقا رشیدی مسئولین سبکها و افراد فقط میتوانند در سبکهایی که موفق به اخذ مجوز از وزارت ورزش و شورای برون سامان دهی سبکهای رزمی شده اند فعالیت نمایند و ضمنا فدراسیون جهانی تانگ سودو با فدراسیونهای بین قاره ای و بین المللی همسو و همگام بوده و فدراسیون های بین قاره ای I.T.O به ریاست استاد بزرگ دومنیک جیکوبه و فدراسیون بین المللی تانگ سودو I.T.F  به ریاست استاد بزرگ CHUN SIK KIM  در کشور آمریکا قرار دارد و تحت پوشش فدراسیون جهانی و همگانی تانگ سودو  مودوکوان کره جنوبی در حال فعالیت هستند لذا تنها نماینده رسمی تانگ سودو در ایران از سوی این فدراسیونها استاد رحیم سهراب زاده است که این موارد در کارشناسی شورای ساماندهی سبکهای رزمی بررسی و مجوز فعالیت تانگ سودو تحت پوشش فدراسیون ورزشهای رزمی صادر شده است.