پس از تصمیم سازمان بین قاره ای تانگ سودو مستقر در کشور آمریکا مبنی بر ضرورت تشکیل فدراسیون آسیایی تانگ سودو این سازمان سه کاندید خود رو برای تصدی این پست معرفی نمود. 1- آقای chon kok king از کشور مالزی 2- آقای Michael Calderon از کشور ترکیه 3- آقای Rahim Sohrabzadeh از کشور ایران تا در تاریخ April 28,2016 پس از برگزاری جلسه عمومی و رای گیری یک نفر بعنوان ریاست فدراسیون تانگ سودو آسیا منصوب گردد و کار خود را تحت پوشش سازمان بین قاره ای تانگ سودو I.T.O شروع نماید. شایان ذکر است ریاست سازمان بین قاره ای تانگ سودو در حال حاضر برعهده دومنیک جیکوبه می باشد که استاد سهراب زاده مراحل آموزشی تکمیلی تانگ سودو را تا دان 5 نزد این استاد بزرگ به پایان رسانده است. امیدواریم با انتخاب یک ایرانی برای تصدی این پست تانگ سودو ایران بتواند یکی از کرسی های مهم این ورزش را بدست آورد.