استاد محمد گلستانی یکی از استاتید صاحب نام در ورزشهای رزمی کشور و بنیانگذار رزم آوران ، هاپکیدو ، کوک سول وان ، هان مودو در استان کرمان از سوی مسئول تانگ سودو ج.ا.ایران به سمت رئیس کمیته فنی و عضو هیات رئیسه تانگ سودو کشور منصوب شد. استاد سهراب زاده ریاست محترم تانگ سودو کشور افتخار 8 سال شاگردی ایشان در سبکهای رزم آوران- هاپکیدو و کوک سول وان را داشته و اکنون استاد و شاگرد در راس هرم فنی تانگ سودو قرار دارند تا با دیگر اعضای کمیته فنی (استاد سید محمدحسنی - استاد حسن شول- استاد علی حردانی- استاد هادی مرحج و استاد سید کریم حسینی) تحولی بزرگ و ماندگار در تانگ سودو ایران رقم بخورد. برای استاد گلستانی آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم با حضور ایشان و استاد سهراب زاده شاهد رشد و شکوفایی و بالندگی سبک تانگ سودو در کشور باشیم.

................................................................................

پیام استاد سهراب زاده - مسئول تانگ سودو کشور

در باب انتصاب استاد محمد گلستانی

گرچه سخت است برای یک هنرجو که روزی برای استاد و معلم خود حکمی را امضا نماید و او را به سمتی منصوب نماید اینجانب با افتخار استاد عزیزم که از لحاظ فنی و اخلاقی یکی از بهترینهاست را به سمت رئیس کمیته فنی و عضو هیات رئیسه تانگ سودو کشور منصوب می نمایم امیدوارم با حضور ایشان در کمیته فنی شاهد تحولی شگرف در تانگ سودو کشور باشیم. با تشکر : تانگ سو!!