نمایندگان تانگ سودو استانهای خوزستان(آقایان و بانوان) ، چهارمحال و بختیاری(بانوان) و استان زنجان (آقایان) پس از معرفی توسط سبک تانگ سودو کشور از سوی فدراسیون محترم ورزشهای رزمی به هیات های استانهای مذکور معرفی شدند . نمایندگان مربوطه عبارتند از : استاد علی حردانی (نماینده تانگ سودو خوزستان)- استاد مرضیه احمدی (نماینده تانگ سودو بانوان استان خوزستان)- استاد سمیه جانی (نماینده تانگ سودو بانوان چهارمحال وبختیاری)- استاد حسن سعادتی(نماینده تانگ سودو استان زنجان) امید است با همدلی و تلاش همه نمایندگان عزیز در سراسر کشور شاهد رشد روز افزون تانگ سودو در بین جوانان این مرزوبوم باشیم.