سومین دوره مسابقات قهرمانی تانگ سودو کشور که قرار بود در 21 اسفندماه 1394 در شهر بندرعباس برگزار گردد بدلیل نزدیک بودن به سال جدید و درخواست نمایندگان تانگ سودو سراسر کشور و تایید ریاست محترم سبک با هماهنگی فدراسیون ورزشهای رزمی لغو گردید و مقرر شد این مسابقات در تاریخ های 2و3 اردیبهشت ماه 1395 در بخش های مبارزات آزاد- دفاع شخصی - فرم و سلاح های سرد در استان هرمزگان شهر بندرعباس برگزار گردد.