طی حکمی از سوی مدیر محترم ستادی بانک کشاورزی در استان هرمزگان استاد سهراب زاده ریاست محترم تانگ سودو کشور بعنوان مسئول ورزش مدیریت شعب بانک کشاورزی در این استان منصوب گردید. در این حکم آمده است " جناب آقای رحیم سهراب زاده ، با سلام بدینوسیله طی این حکم جنابعالی بعنوان مسئول ورزش بانک در استان منصوب می شوید امیدوارم با تلاش و جدیتی که از خود در این امر نشان می دهید باعث ایجاد شور و نشاط در کلیه کارکنان استان شده ، موفقیت شما را در پیشبرد بانک همیشه سبزمان از خداوند متعال خواهان و خواستارم . محمدرضا حاتمی - مدیر استان (مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان هرمزگان)