اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور تانگ سودو بانوان طبق هماهنگی با فدراسیون ورزشهای رزمی ج.ا.ایران در استان هرمزگان با حضور استانهای فارس، تهران بزرگ ، هرمزگان، اصفهان، کرمانشاه در شهر بندرعباس در بخش های مبارزات آزاد- فرم - دفاع شخصی و سلاح های سرد (چوب و نانچاکو) برگزار می گردد لذا نمایندگان محترم بانوان در استانها طبق هماهنگی با مرکزیت سبک نسبت به اعزام تیمها اقدام نمایند. ضمنا مکان خوابگاه به شرح ذیل اعلام می گردد و جهت هرگونه سوال با سرکار خانم ذاکری نماینده بانوان در استان هرمزگان تماس بگیرند.

* بندرعباس - چهارراه پگاه دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان - خوابگاه دانشگاه

* مسئول برگزاری مسابقات خانم ذاکری نماینده تانگ سودو استان هرمزگان (09359693280)