تیم تانگ سودو استان گیلان در مسابقات قهرمانی کشور به شرخ زیر می باشد .

در بخش هنر های فردی :

1- استاد علی نژاد و اشکان حاجی پور مقام دوم سلاح های سرد در بزرگسالان کشور

2- محمد حسین منافی و مهدی پوروهاب مقام دوم سلاح های سرد در بزرگسالان کشور

3- امیر مهدی عباس نژاد و حسام غلامی مقام اول دفاع شخصی در نونهالان کشور

در بخش مبارزه :

1- علی رمضانی مقام اول نوجوانان کشور

2- مهدی محمدی مقام اول بزرگسالان کشور

3-مهدی پور وهاب مقام دوم بزرگسالان گشور

4- سید علی موسوی زاده مقام دوم جوانان گشور


و در مجموع تیم استان گیلان به مقام سوم کشوری دست یافت .