唐手道

TANG SOO DO

 

تانگ سودو به معنی هنر مبارزه با دست خالی است

امروزه تانگ سودو بعنوان هنر مبارزه و دفاع شخصی معرفی شده است