استاژ فنی و کارگاه دفاع شخصی تانگ سودو در تهران برگزار می شود

مکان : تهران سعادت آباد ، آکادمی تانگ سودو استان تهران

زمان : 24 شهریور ماه 1396 ساعت 9 الی 14