تانگ : یعنی مرز مشترک چین و کره
سو : یعنی تیغه دست
دو : به معنی راه وروش است


این هنر رزمی که مراحل بسیار سختی را تا مرحله تکمیل سپری نموده است توسط کوان جانگ نیم هوانگ کی  از کشور کره در سال 1945 ابداع گردید، استاد بزرگ هوانگ کی زمانی که 7 ساله بود به فراگیری  هنرهای رزمی کره ای از جمله تکیون و هنر دفاع شخصی و دیگر هنرهای رزمی سلاح سنتی کره مشغول بود او بعد از اتمام  تحصیلات متوسطه و دبیرستان در راه آهن منچوری مشغول به کار شد ،استاد که در آن زمان فقط  22 سال سن  داشت به یک استاد چینی بنام یانگ کوک جین که در هنرهای رزمی مهارت ویژه ای داشت معرفی گردید تا  هنرهای رزمی را نزد ایشان فرا بگیرند کوان جانگ نیم هوانگ کی که تلفیقی از هنرهای رزمی کره ای و چینی  را آموخته بود بعد از یک سال ممارست نزد استاد یانگ به کره اشغال شده توسط ژاپن بازگشت ولی اجازه تدریس  هنرهای رزمی را در کشور خود نداشت او همچنان با مطالعه کتب رزمی و همچنین بررسی سبکهای ژاپنی  بخصوص کاراته ژاپنی در زمان جنگ جهانی دوم توانست در نوامبر 1945 زمانی که جنگ پایان یافته بود،مودوک کوان (مدرسه تقوا و پرهیزکاری و فضیلت در هنرهای رزمی ) را تاسیس کند مودوک کوان که جزء 5سبک اصلی هنرهای رزمی کره ای محسوب میشد فرصت خوبی بود تا استاد هنر خود را معرفی نماید.استاد در ابتدای کار هنر خود را هوا سودو نامید و هنر او به هواسودو مودوک کوان شهرت یافت اما با توجه به عدم  استقبال از هوا سودو استاد که مطالعه عمیقی در هنرهای رزمی چینی و ژاپنی داشت نام هوا سودو را به  تانگ سودو به معنی هنر تیغه دست یا راه وروش دست چین با ادغام کاراته ژاپنی در مو دوک کوان معرفی کرد.
تانگ سودوخیلی سریع در کره جنوبی معرفی و گسترش یافت وچون تلفیقی از کاراته اوکیناوا و سبکهای چینی و کره ای بود به کاراته کره ای شهرت جهانی پیدا کرد و امروزه در سراسر جهان علاقه مندان زیادی در این هنر رزمی زیباو دفاع شخصی کره ای مشغول فعالیت هستند و فدراسیون جهانی مودوکوان کره جنوبی بعنوان فدراسیون اصلی سبک و یک سازمان جهانی بین قاره ای ،فدراسیون بین المللی و آکادمی های فراوانی بنام تانگ سودو یا  کاراته کره ای جهت گسترش این هنر رزمی در دنیا تاسیس شده است .
استاد بزرگ هوانگ کی در سال 2002 دار فانی را وداع گفت و هنر ابداعی خود را برای همیشه برای جهانیان به یادگارگذاشت.
امروزه تانگ سودو بعنوان هنر مبارزه و دفاع شخصی  دارای مسابقات بین المللی و جهانی است و تنها سازمان قدرتمند آن در جهان،سازمان بین قاره ای آمریکاست که ریاست آن بر عهده گرند مستر دومینیک جیکوبه دارنده دان 9 تانگ سودو تانگ سودو و استاد برجسته یوگای نظامی است و این سازمان بیشترین جمعیت تانگ سودو را در دنیا داراست و فدراسیون جهانی مودوکوان کره جنوبی نیز این سازمان را بزرگترین سازمان حال حاضر در سبک تانگ سودو در سال 2012 معرفی نمود.